Καλωσορίσατε στον σύλλογο ‘Η ΕΛΠΙΔΑ’

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λίγα λόγια για τον σύλλογο

Η ΕΛΠΙΔΑ

h_elpida

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ‘Η ΕΛΠΙΔΑ’, ΕΙΔΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, έχει συσταθεί, με την Υπ. Αρ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 455, 16/02/1994 TΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με βάση τις  διατάξεις του Ν.Δ. 795/71 και Ν.Δ. 1111/72, ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

Έχει ειδική πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, (Αριθμ. Απόφασης  Δ14/52429/698 ΦΕΚ 6038, Β’ ΤΕΥΧΟΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, 31/12/2020) και λειτουργεί 2 ΔΟΜΕΣ: 1) ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Κ.Δ.-Η.Φ.) ΑΜΕΑ με Άδεια Ίδρυσης 3920/29-9-2006,  Άδεια Λειτουργίας 6610/20-11-2006 / Τροποποίηση Α.Λ. 998181 / 24/12/2020, και 2) ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) –  ΑΜΕΑ ‘ΙΩΑΝΝΑ’ με Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας 3969/28-11-2013.

Παρεχόμενες υπηρεσίες: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Κ.Δ.-Η.Φ.), ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: 66, ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ: 55 AMEA, και ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Σ.Υ.Δ. – ΑΜΕΑ ‘ΙΩΑΝΝΑ’), ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ: 9 AMEΑ.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΩΝ

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δυτικής Αττικής ‘Η Ελπίδα’ ιδρύθηκε το 1994 (Αρ. Απ. 455/1994) με έδρα το Περιστέρι, συγκροτήθηκε σε Φιλανθρωπικό Σωματείο το 1998 (Αρ. Απ. 930/1998) και σε Ειδικώς Αναγνωρισμένο το 2005 (Αρ. Απ. 6344/2005). Ο Σύλλογος είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (09112ΦΣΝ12029Ο23Ν/0655) καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (09112ΦΣΝ12029Ο23Ν/0582), έχει λάβει Πιστοποίηση ως Πάροχος Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας (Αριθμ. Απόφασης  Δ14/52429/698 ΦΕΚ 6038, Β’ ΤΕΥΧΟΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, 31/12/2020), και είναι επίσης μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμΕΑ και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ε.Σ.Α.μ.E.Α. Οι πολύχρονες και επίπονες προσπάθειες του Συλλόγου να συμπαρασταθεί στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στην περιοχή -κυρίως- της υποβαθμισμένης Δυτικής Αττικής, και η συνεργασία του με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και την πρώην Νομαρχία Δυτικής Αθήνας (σημερινή Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής), είχε ως αποτέλεσμα την υλοποίηση ενός πολυετούς οράματος των Γονέων και Κηδεμόνων του Φορέα, που ήταν η αυτόνομη λειτουργία ενός Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.-Η.Φ.) Αμεα που λειτουργεί στην περιοχή του Χαϊδαρίου και προσφέρει υπηρεσίες/δράσεις Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και μιας σύγχρονης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) – Αμεα με τον διακριτικό τίτλο ‘Ιωάννα’ στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, η οποία λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2014, και προσφέρει υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας. Οι υπηρεσίες / δράσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας που προσφέρει ο Φορέας απευθύνονται σε Οικογένειες και λοιπούς Κηδεμόνες που έχουν την Κηδεμονία ΑμεΑ, ηλικίας 18 ετών και άνω, με: Αυτισμό Νοητική Υστέρηση, Προβλήματα επικοινωνίας, Σύνδρομο Down, Εξελικτικές διαταραχές, Διαταραχές συμπεριφοράς, Ψυχιατρικές διαταραχές, κ.α. Κύριος Σκοπός και Φιλοσοφία του Φορέα με βάση το Καταστατικό του είναι: ‘Η εφ’ όρου ζωής φροντίδα για κοινωνική προσαρμογή και υποβοήθηση για κοινωνική επανένταξη, προσανατολισμό, κατάρτιση, και εκμάθηση πρακτικών δεξιοτήτων και κανόνων καθημερινής διαβίωσης, αυτοεξυπηρέτησης, ψυχαγωγίας, και γενικά της δημιουργικής απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες’. Για τους παραπάνω λόγους, παροχής κοινωνικών υπηρεσιών το Σωματείο λειτουργεί δυο (2) ξεχωριστές Δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας: 1) ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Κ.Δ.-Η.Φ.) ΑμεΑ και 2) ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΑμεΑ ‘ΙΩΑΝΝΑ’. Ο κύριος σκοπός των 2 Δομών, είναι η δημιουργική απασχόληση, η βελτίωση της λειτουργικότητας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτονομίας, αυτοεξυπηρέτησης, επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, η στήριξη της ψυχικής και νοητικής υγείας, η καθημερινή ημιαυτόνομη διαβίωση, και η γενικότερη φροντίδα 55 Αμεα για το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, και 9 Αμεα για την Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Φιλοσοφία μας

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Κύριος Σκοπός και Φιλοσοφία του Φορέα με βάση το Καταστατικό του είναι, η εφ’ όρου ζωής φροντίδα για κοινωνική προσαρμογή και υποβοήθηση για κοινωνική επανένταξη, προσανατολισμό, κατάρτιση, και εκμάθηση πρακτικών δεξιοτήτων και κανόνων καθημερινής διαβίωσης, αυτοεξυπηρέτησης, ψυχαγωγίας, και γενικά της δημιουργικής απασχόλησης Ατομων με Ειδικες Ανάγκες.
Για τους παραπανω λογους παροχης κοινωνικων υπηρεσιων το Σωματειο λειτουργεί 2 ξεχωριστές Δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας:

1) ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Κ.Δ.-Η.Φ.) ΑΜΕΑ
2) ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΑμΕΑ ‘ΙΩΑΝΝΑ’

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΕΛΠΙΔΑ

Συντήρηση σχολικών γνώσεων, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Εργοθεραπεία

koinonikopoiisi

Επισκέψεις σε Μουσεία-Εκθέσεις, Χώρους Αναψυχής, Θεατρικές Παραστάσεις, Ιδρύματα Ελληνισμού, Εορταστικές Εκδηλώσεις, Εκδρομές, Εκθεσιακές παρουσιάσεις χειροποίητων δημιουργημάτων (ΒΑΖΑΑR)

theatriki_parastasi

Θεατρική ομάδα, Ομάδα Παραδοσιακών Χορών, Συμμετοχή σε Εθνικές Επετείους-Παρελάσεις-Καταθέσεις Στεφάνων, Χορωδία

athlitikes drastiriotites h elpida

Προσαρμοσμένες αθλητικές δραστηριότητες, Στίβος, Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο, Μπόουλινγκ, Special Olympics

Υποστήριξη  ενηλίκων σε ατομικό επίπεδο, Λειτουργία ομάδων ευαισθητοποίησης γονέων σε θέματα ανάπτυξης και διαπαιδαγώγησης ΑμΕΑ καθώς και ενδο-οικογενειακών σχέσεων, Καθοδήγηση της οικογένειας για την συμπεριφορά της προς το παιδί και την ουσιαστική συνέχιση της αγωγής του στο σπίτι.

kataskinosi

Ομαδικά Δεκαήμερα Προγράμματα Αναψυχής για θερινές διακοπές και θαλάσσια λουτρά με στόχο την ολόπλευρη και αποτελεσματική ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ΑμΕΑ, στο γνωστικό αλλά και στον πρακτικό τομέα για αυτονομία και διαβίωση με άλλα άτομα πέρα του οικογενειακού περιβάλλοντος.

sitisi

Καθημερινή Σίτιση όλων των εκπαιδευομένων αμεα με πλήρες διατροφικό γεύμα, που παρασκευάζεται καθημερινά από επαγγελματία μαγείρισσα, σε μια σύγχρονη κουζίνα – εστιατόριο που πληρεί τις τεχνικές και υγειονομικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την πολιτεία. Στο πρόγραμμα αυτό σιτίζονται καθημερινά 40 και πλέον αμεα, καθώς και αρκετά μέλη του Φορέα που λόγο απορίας, οικονομικών, και προβλημάτων υγείας, υποστηρίζονται από την σίτιση του Κέντρου μας.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΠΩΣ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ

Επικοινωνία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο Για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

ΕΔΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ30 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ, Περιστέρι, 12134

Τηλ: 210 5751185
Κιν: 6981313930 – 31 -35 – 37
Email: sydamea-ioanna@outlook.com.gr | info@ameaelpida.gr

Δείτε τον χάρτη

1η ΔΟΜΗ: Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμΕΑ.
Υποκατάστημα 1:
Στρατηγού Σίμωνος Θεολόγου 11, Αφαία, Χαϊδάρι, 12462
Τηλ:210 5580429
Fax:210 5580484Δείτε τον χάρτη
2η ΔΟΜΗ: Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
[Σ.Υ.Δ] – ΑμΕΑ “ΙΩΑΝΝΑ”

Υποκατάστημα 2:
Φραντζή Γεωργίου 12, Άνω Λιόσια, 13344
Τηλ:210 2480982
Fax:210 5580484Δείτε τον χάρτη

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

[contact-form-7 id=”200″ title=”Contact Form”]