ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
• Η Ευαισθητοποίηση των μελών της ομάδας ως πρός την ανακύκλωση και τα οφέλη της στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και
• Η Εκπαίδευση ορθών τρόπων ανακύκλωσης.

 

DSCN9725

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
• Γνωριμία με τα ανακυκλώσιμα υλικά,
• Καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης,
• Ενίσχυση της ομαδικότητας και συνεργασίας των μελών,
• Βελτίωση συγκέντρωσης και προσοχής,
• Βελτίωση διαχείρισης χρόνου,
• Αναγνώριση και ταξινόμηση ανακυκλώσιμων υλικών,
• Βελτίωση λεπτής κίνησης (κατασκευή χειροτεχνιών από ανακυκλώσιμα υλικά),
• Τήρηση κανόνων,
• Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων.

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
• Σημεία (κάδοι) συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών
-Συλλογή μπαταριών ΑΦΗΣ
-Συλλογή λαμπτήρων
-Μπλέ κάδος γενικής συλλογής (αλουμίνιο, χαρτί, πλαστικό κλπ.)
• Προτζέκτορας
• Ηλεκτρονικός υπολογιστής (παρουσιάσεις εκπαιδευτικών βίντεο, φωτογραφιών σχετικά με την ανακύκλωση)
• Γραφική ύλη
• Φύλλα δραστηριοτήτων
• Πίνακας ανακοινώσεων

 

ΡΟΛΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ (Ε/Θ):
• Ο ρόλος της (Ε/Θ) στην ομάδα ανακύκλωσης είναι εκπαιδευτικός, αξιολογητικός, υποστηρικτικός, συντονιστικός,
• Να παρέχει ασφάλεια και καθοδήγηση,
• Να αξιολογεί τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του εκάστοτε εκπαιδευόμενου,
• Να κατανοεί τις δυσκολίες και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων (κόπωση ή πίεση),
• Να παρέχει κίνητρα για να κρατάει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων ώστε να συμμετέχουν στις δραστηριότητες,
• Να ασχολείται ισότιμα με όλους τους ωφελούμενους.

 

ΑΠAΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
Νευρομυικές δεξιότητες:
• Εύρος κίνησης
• Μυϊκή δύναμη
• Σταθεροποίηση

Γνωστικές δεξιότητες:
• Κατηγοριοποίηση
• Ταξινόμηση
• Εστίαση – διάρκεια προσοχής
• Μνήμη
• Διαδοχικότητα
• Διαχείριση χρόνου

Κινητικές δεξιότητες:
• Αδρή κινητικότητα
• Λεπτή κινητικότητα
• Οπτικοκινητικός συντονισμός
• Φυσική αντοχή

Ψυχοκοινωνικές δεξιότητες:
• Προσαρμογή
• Ακολουθία κανόνων
• Διάθεση
• Ομαδική αλληλεπίδραση

 

ΟΜΑΔΑ:
Η ομάδα αποτελείται από μια Εργοθεραπεύτρια και 6-8 εκπαιδευόμενους σε κάθε εκπαιδευτική ώρα. Η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων χωρίζεται σε 2 υποομάδες που διαχωρίζουν ανακυκλώσιμα υλικά και τα απορρίπτουν στον κατάλληλο κάδο ανακύκλωσης. Το θεωρητικό κομμάτι του προγράμματος (προβολή εκπαιδευτικών βίντεο, πληροφορίες σχετικές με την ανακύκλωση κλπ.) λαμβάνει χώρα στην αίθουσα υπολογιστών και το πρακτικό (διαχωρισμός ανακυκλώσιμων υλικών, ειδικοί κάδοι συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών) γίνεται σε μια ευρύχωρη αίθουσα του ΚΔ-ΗΦ).

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
• Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού (βίντεο, εικόνες σε προτζέκτορα),
• Εκπαιδευτικά παιχνίδια,
• Κατασκευή χειροτεχνιών – παιχνιδιών από ανακυκλώσιμα υλικά,
• Επισκέψεις σε πάρκα – εργοστάσια ανακύκλωσης,
• Εκπαιδευτικές εκδρομές σε παραλίες, πάρκα για συλλογή απορριμμάτων.

 

‘Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας’
Ινδιάνικη Παροιμία

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ

Β. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ