ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
• Η εκπαίδευση των ωφελούμενων σε νέες τεχνολογίες,
• Εξοικείωση τους με το διαδίκτυο,
• Εκπαίδευση των ωφελούμενων σε, Βασικές έννοιες Πληροφορικής, Διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου (Microsoft Word), Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κ.α.,
• Δημιουργία ενός 6μηνιαίου περιοδικού που θα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των δομών του Φορέα και του Συλλόγου μας και ενημερωτικά άρθρα επιλεγμένα και κατασκευασμένα από την ομάδα σύνταξης.

 

DSCN8746

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
• Ενσωμάτωση σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο,
• Συμμετοχή σε συνεργατική ομάδα,
• Αύξηση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης,
• Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων,
• Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων,
• Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της ερευνητικότητας του εκπαιδευόμενου,
• Ικανότητα επίλυσης προβλήματος,
• Τήρηση κανόνων,
• Εντοπισμός και αξιολόγηση των δυνατοτήτων,
• Η σημασία των νέων τεχνολογιών στη ζωή μας είναι τεράστια και η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί πλέον αναμφισβήτητη ανάγκη για τον καθένα μας σε καθημερινό επίπεδο. Για αυτό η πρόσβαση και εκπαίδευση σε αυτές αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα και ένα βασικό κοινωνικό αγαθό που διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή και στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία την ένταξη στην κοινωνική ζωή ως ισότιμοι πολίτες.

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ:
1 Εκπαιδεύτρια ανά 6-8 άτομα

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
• 3-4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, TABLET, LAPTOP
• ΠΟΝΤΙΚΙA – MOUSE PADS
• ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ- ΣΑΡΩΤΗΣ
• USB STICK
• ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
• ΦΑΚΕΛΟΙ- ΝΤΟΣΙΕ
• ΧΑΡΤΙ Α4

 

ΡΟΛΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ (Ε/Θ):
• Ο ρόλος της Ε/Θ σε μια ομάδα Πληροφορικής- Σύνταξης Περιοδικού είναι καθοδηγητικός, υποστηρικτικός, αξιολογητικός,
• Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να αξιολογηθούν οι βασικές δεξιότητες του εκπαιδευόμενου,
• Η Ε/Θ πρέπει να κάνει τα άτομα να αντιληφθούν και να συνειδητοποιήσουν τις γνώσεις, τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις συμπεριφορές, τα ενδιαφέροντά τους και να τα συσχετίσουν με τις απαιτήσεις του προγράμματος,
• Πρέπει να παρέχει ασφάλεια και έμπρακτη καθοδήγηση,
• Πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη έτσι ώστε να μπορεί να διευθετήσει απροσδόκητες συμπεριφορές,
• Πρέπει να ενθαρρύνει τις ατομικές προσπάθειες χωρίς να αποφεύγει να διορθώνει τον εκπαιδευόμενο όταν χρειάζεται,
• Πρέπει να ασχολείται με τη δουλειά όλων των μελών δίνοντας ίσο χρόνο στον καθένα,
• Τέλος πρέπει να παρατηρεί και να αξιολογεί την ικανότητα του εκπαιδευόμενου να αυτοργανώνεται, να έρχεται σε επαφή με άλλα μέλη, να χειρίζεται τον εξοπλισμό, να επικεντρώνεται σε ένα στόχο και να μπορεί να επιλύει προβλήματα που προκύπτουν.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
• ΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ: Άριστη έως μέτρια. Για να μπορεί το άτομο να ερμηνεύει, να διακρίνει και να εντοπίζει αριθμούς και τους χαρακτήρες στο πληκτρολόγιο,
• ΣΤΕΡΕΟΓΝΩΣΙΑ: Άριστη έως μέτρια. Για να μπορεί το άτομο να αναγνωρίζει τα πλήκτρα σε σχέση με το σχήμα και το μέγεθος τους όταν δεν υπάρχει επαρκής όραση.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
• ΛΕΠΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Άριστη έως καλή. Για να μπορεί το άτομο να χειρίζεται πληκτρολόγιο, ποντίκι, να πατάει πλήκτρα κ.α.,
• ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,
• ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΆΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ,
• ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ.

 

ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
• ΕΥΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ: Χρειάζεται τόσο ώστε το άτομο να είναι ικανό να τοποθετεί και να κινεί έτσι το σώμα και τα χέρια του που να μπορεί να χειρίζεται τις επιμέρους συσκευές,
• ΜΥΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ: Να μπορεί να ελέγχει τη δύναμη που χρειάζεται να ασκήσει (μικρή) για να πατήσει ένα κουμπί/πλήκτρο,
• ΜΥΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ: Άριστος έως μετρίως καλός,
• ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ: Άριστη έως καλή. Να μπορεί το άτομο να συγκρατεί το σώμα του σε σωστή θέση για να μπορεί να έχει καλή κινητικότητα στα άνω άκρα.

 

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
• ΑΝΤΙΛΗΨΗ: Άριστη έως καλή. Π.χ. να μπορεί το άτομο να οργανώσει και να ερμηνεύσει τις πληροφορίες που δέχεται,
• ΕΝΑΡΞΗ- ΛΗΞΗ ΔΡΑΣΤΗΤΙΟΤΗΤΑΣ: Άριστη έως μέτρια,
• ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΤΗΤΑ: Άριστη έως καλή. Π.χ. να μπορεί το άτομο να πληκτρολογεί μια λέξη-πρόταση, η διαδικασία για να αποθηκεύσει ένα αρχείο κ.α.,
• ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ: Άριστη έως καλή. Να μπορεί να εκπαιδευτεί το άτομο πάνω στη χρήση και τη λειτουργία του Η/Υ,
• ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ γραμμάτων, αριθμών, συμβόλων,
• ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Άριστη έως μέτρια,
• ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ,
• ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ: Άριστη έως μετρίως καλή,
• ΜΝΗΜΗ.

 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
• ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗΣ,
• ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΥΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,
• ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ,
• ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ,
• ΔΙΑΘΕΣΗ.

 

ΣΤΑΔΙΑ:
Κάθε πρόγραμμα Εργοθεραπείας πρέπει να διακρίνεται από καθορισμένη και ευέλικτη δομή. Για την επίτευξή του υπάρχουν κάποια στάδια τα οποία πρέπει να τηρηθούν:

Προσανατολισμός
Καλωσορίζονται οι εκπαιδευόμενοι και ο Εργοθεραπευτής δημιουργεί ένα κλίμα ασφάλειας και άνεσης,

Συστάσεις,

Προετοιμασία εκπαιδευόμενων,
Ενημερώνουμε τους εκπαιδευόμενους για τη δραστηριότητα και σιγά σιγά αναπτύσσουμε τη θεραπευτική σχέση,

Προετοιμασία και παρουσίαση δραστηριότητας,
Γίνεται προετοιμασία των εκπαιδευόμενων με προφορική διατύπωση,

Σχεδιασμός της δραστηριότητας,

Εφαρμογή της δραστηριότητας,

Οργάνωση του περιβάλλοντος,

Κλείσιμο.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΥΡΑΣΧΟΡΙΔΗ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΦΟΡΕΑ